Skip to main content

Meer informatie over de stichting

Doelstelling

Het behoud/de instandhouding van het historisch, cultureel, religieus en kerkelijk erfgoed in Buurse. In het bijzonder van het Hervormde kerkje in Buurse. Daarnaast het bevorderen van het gebruik van de kerkgebouwen voor kerkelijke, sociale en maatschappelijke doeleinden.

Voor het realiseren van de doelstelling is het noodzakelijk dat het kerkgebouw met de bijbehorende tuin in goede staat blijven en dat er met regelmaat gebruik van het kerkje wordt gemaakt voor en door de gemeenschap. In de eerste plaats die van Buurse, maar daarnaast ook door de omgeving van Buurse.

De Stichting heeft als doel financiële middelen te genereren door middel van het organiseren van diverse activiteiten en het verhuren van het Kerkje voor evenementen.


Wilt u ons steunen?

Daarnaast zijn giften natuurlijk ook van harte welkom! De Stichting heeft sinds begin 2019 de ANBI status, dat betekent dat het fiscaal gunstig kan zijn om giften te doen aan het kerkje.

Het bankrekeningnummer is: 
NL39 RABO 0304 4930 23 tnv St. Kerkelijk Erfgoed Buurse.

U kunt ook de QR-code hiernaast scannen en op die manier heel eenvoudig een donatie doen. 

Aanleiding &
Visie

De Stichting is op 29 december 2015 opgericht omdat de kerkvoogdij van de hervormde gemeente Haaksbergen-Buurse het kerkgebouw van de Hervormde kerk in Buurse wilde afstoten en de gemeenschap van Buurse het gebouw wilde behouden voor religieuze en maatschappelijke doeleinden. Het gebouw is formeel aan de eredienst ontheven, maar er worden nog wel oecumenische diensten gehouden.

De stichting is opgericht vanuit de visie dat het belangrijk is om historisch, cultureel, religieus en kerkelijk erfgoed voor Buurse te behouden. Dit geldt in het bijzonder voor het Hervormde kerkje in Buurse dat beeldbepalend is voor het dorpsgezicht van Buurse en waar generaties Buursenaren vanaf het jaar 1857 lief en leed hebben gedeeld.

 

 

Bestuur

Marion Nijhuis
Voorzitter

info@kleinekerkjebuurse.nl
Communicatie & Promotie | Agendabeheer

Henk Roering
Secretaris

secretaris@kleinekerkjebuurse.nl
Onderhoud | Ondersteuning vrijwilligers

Barry Gevers
Penningmeester

penningmeester@kleinekerkjebuurse.nl
Financiële zaken | Programmering   

Vrijwilligers

Jilles Eindhoven
Beheerder van het kerkje

Gebouwbeheer

Nel Eindhoven
Duizendpoot

Promotie-team
Gastvrouw
Aankleding

Astrid Kramer
Duizendpoot

Promotie-team
Gastvrouw
Aankleding

Ria Roering
Duizendpoot

Gastvrouw
Indelen vrijwilligers

Hans Martin
Programmering podiumkunsten

Scout
Muzikant

Hildegard vd Kerkhof
Duizendpoot

Gastvrouw

Francis Noordink
Duizendpoot

Gastvrouw