Skip to main content

Schenking door de rommelmarktcommissie

Datum bericht
30/11/2023
Woensdag 29 november is een delegatie van de rommelmarktcommissie op bezoek geweest bij het Kleine Kerkje in Buurse.

Ieder jaar gaat een gedeelte van de opbrengst van de rommelmarktdag, die gehouden is op 26 augustus van dit jaar, naar een goed doel.
Dit jaar is gekozen voor de Stichting Kleine Kerkje Buurse en samen met het bestuur van de Stichting is ervoor gekozen om niet in natura het geld te verstrekken, maar om een bijdrage te verlenen ter waarde van € 1.000,- voor een nieuwe verlichting in het Kerkje.

De Stichting heeft als doel het behoud en instandhouding van het voormalig Hervormde Kerkje in Buurse. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat het Kerkje in goede staat blijft, zodat de gemeenschap in Buurse voor kerkelijke, sociale en maatschappelijke doeleinden er gebruik van kan maken. De schenking door de rommelmarkt past dan ook prima in de doelstelling van de Stichting.

Ook in 2024 vindt er weer de jaarlijkse rommelmarktdag plaats op 31 augustus 2024. De rommelmarktcommissie hoopt dat er weer veel goederen gebracht worden, zodat ook in 2024 weer een instelling blij gemaakt kan worden met een bijdrage.
Iedere eerste zaterdag van de maand kunnen tussen 10 en 12 uur goederen aangeleverd worden op de parkeerplaats van de Richtershof (ingang bij het busstation)