Skip to main content

Advents(samen)zang

De (samen)zang van Adventsliederen wordt afgewisseld met Bijbellezing, Stilte, Gebed en omlijst door Bemoediging en groet en de Zegen. Zo’n bezinnende avondviering wordt ook wel een vesper genoemd.

Na de samenzang biedt het Kleine Kerkje een kop koffie aan.

Met medewerking van:
– de Cantorij van de Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse o.l.v. Marion Röber
– de werkgroep ‘Geloven in Buurse’
– Job Buiting en Lucien Jansen van de Noor die op hun midwinterhoorn de roep van Advent laten klinken